Jdi na obsah Jdi na menu
 


Probírané učivo

Příspěvky

11. 6. - 22. 6.

15. 6. 2012

ČJ - opakování

M - opakování a dokončování PS

PRV - opakování a dokončování PS

 

28. 5. - 31. 5.

27. 5. 2012

 

Český jazyk - procvičování učiva, přirovnání

M - násobení  a dělení č. 8 (přibyly pouze dva nové násobky - 64 a 72)

Prvouka - dokončení řemesel, Čím cestujeme

 

PŘIPRAVUJEME SE NA ODJEZD 1. 6.

 

21. 5. - 25. 5.

19. 5. 2012

Český jazyk - procvičování veškeré učební látky, slova hanlivá a lichotivá, spisovná mluva

Matematika - násobení a dělení číslem 7 

Prvouka str. 33 - 36

 

14. 5. - 18. 5.

13. 5. 2012

Matematika - převody jednotek (opakování a procvičování), násobky č. 6 + násobení; procvič. násobení a dělení 0 - 5, 10

PS str. 28, (29 již máme hotovou), 30, 31

ČJ - procvičování párových hlásek, slovních druhů, slov nadřazených, opak. synonym

PS str. 70, 72 + pracovní listy

Písanka str. 14 - 17

PRV str. 30 - 32  

 

 

9. 5. - 11. 5.

7. 5. 2012

Dokončení projektových dnů Den knihy

Procvičování - spodoba, měkké a tvrdé slabiky, ú/ ů; slova se slabikami -bě, -pě, -mě , -vě,

-fě; poznávání slovních druhů (PS str. 71)

Písanka str. 14, 15

Matematika - násobení a dělení  č. 5, slovní úlohy, jednotky objemu (PS str. 26, 27/ 1, 2)

Prvouka  str. 35 - 37

HV - délka not, stupnice

 

23. 4. - 27. 4.

22. 4. 2012

ČJ - Souhlásky na konci slova i uvnitř (spodoba znělosti)

PS str. 68 - 69

Písanka str. 10, 11

Dokončení projektu Den Země, Den knihy

M - Násobení a dělení č. 2 a 4

PS str. 23 - 25

Prv str. 24 - 27 (procvičování jarních rostlin, ptáci na jaře)

 

16. 4. - 20. 4.

13. 4. 2012

ČJ - Slovní druhy, procvičování párových hlásek uprostřed a na konci slova

M - Násobení a dělení číslem 4, procvičování nás. a dělení č. 1, 2, 3

PRV - Živočichové a rostliny na jaře

 

2.4. - 4. 4.

1. 4. 2012

ČJ - Procvičování párových hlásek na konci a uprostřed slova (spodoba znělosti), PS str. 64, 65

Písanka str. 4 - 5

M - Násobky č. 2; násobení a dělení 2; PS str. 15, / 3, 19/ 1

PRV - Velikonoční zvyky a tradice str. 18, 19

 

26. 3. - 30. 3.

25. 3. 2012

ČJ - Velikonoční zvyky a obyčeje; procvičování - tvary slov, slova příbuzná, párové hlásky (PS str. 62)

Písanka str. 2 a 3

M - Násobení 1 a 3, dělení 1 a 3 (PS str. 12)

PRV - Začalo jaro, péče o rostliny

 

 

19. 3. - 23. 3.

20. 3. 2012

ČJ - procvičování, párové hlásky

M - Zavedení dělení

PRV - Jaro v přírodě